Sản phẩm mới

- 26%

16.800.000  12.300.000 

- 21%

1.980.000  1.560.000 

- 25%

2.080.000  1.550.000 

- 13%

Máy bơm nước Hitachi
Bơm Shirai ( 白井) JLM – Japan

- 20%

1.500.000  1.200.000 

- 10%

1.850.000  1.650.000 

Máy bơm nước Hanil

- 4%

5.200.000  4.950.000 

- 7%