Máy phun sướng – hơi nước – tưới hoa – tạo độ ẩm

480.000