Máy phun, Rửa Xe gia đình – Bosh AQT 33-10

2.300.000