Máy phun, rửa xe gia đình Bosch – AQT 35-12

3.500.000