Máy bơm thả chìm nước thải Mastra – MBA750

3.400.000