Máy bơm thả chìm nước thải Mastra – MBA2200

5.800.000