Máy bơm thả chìm nước thải Mastra – MBA1500

4.700.000