Máy bơm thả chìm hút bùn loãng Mastra – MAF5500

12.800.000