Máy bơm thả chìm hút bùn loãng APP JK-75T

23.000.000