Máy bơm thả chìm hố móng Mastra – MBA1100

3.850.000