Máy bơm nước thả chìm Pentax chính hãng – DGT 100/2