Máy bơm nước giếng khoan 3inch Mastra R75 T series

3.750.000