Máy bơm nước bán chân không Grundfos JPD 4-47

6.800.000