Máy bơm ly tâm công nghiệp Pentax CM40 – 160A (5,5HP/4Kw)

14.800.000