Máy bơm bán chân không WILO initial JET 4 – 4 (750W )

4.300.000