Máy bơm bán chân không WILO initial JET 3 – 4 (600W )

3.700.000