Máy bơm bán chân không đầu lợn Pentax – CAM75T

3.750.000