Máy bơm bán chân không đầu lợn Pentax – CAM75

3.550.000