Máy bơm bán chân không đầu lợn Pentax – CAM200

7.100.000