Củ hút sâu giếng khoan bằng Gang giếng 60 ( 2”)

150.000