Bơm thả tõm toàn bộ bằng Inox XKS – 400S

1.200.000