Bơm nước Sena chân không – SEP 132LD

900.000  850.000