Bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Lepono – 2XCM 25/160

3.650.000