Bơm hút bán chân không Sealand JET – 61

2.500.000