Bơm hút bán chân không Sealand – JET 101

2.850.000