Bơm Hanil – Hút giếng khoan tự động PC 268A

4.000.000  3.850.000