Bơm Hanil – Hút giếng khoan PC 766w

5.200.000  4.700.000