Bơm Hanil – Hút giếng khan PC 268W

3.800.000  3.450.000