Bơm Hanil – Hút Chân không PH 405W

3.400.000  3.100.000