Bơm bán chân không SHIRAI JLM 120 – 400N ( 400W )

1.600.000