Showing 1–12 of 34 results

Máy bơm Shirai, Tenshi - China

Máy bơm tăng áp Nhật JLM130A

1.280.000 

Máy bơm nước chân không

Bơm chân không JLM 60 – 200E

1.150.000 

Máy bơm nước tăng áp biến tần

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm-1500AP(1,5kw)

7.500.000 

Máy bơm nước tăng áp biến tần

Máy bơm tăng áp biến tần shirai IJLm-1100AP(1,1kw)

4.800.000 
3.300.000 

Máy bơm nước bán chân không

Máy bơm đầu lợn Shirai – JLm159-1500S(1,5kw)

3.150.000 

Máy bơm nước bán chân không

Máy bơm đầu lợn Shirai – JLm135-1100S(1,1KW)

2.300.000 

Máy bơm nước bán chân không

Máy bơm đầu lợn Shirai – JLm132-800S(800W)

2.100.000 

Máy bơm nước chân không

Máy bơm đầu lợn Shirai JLm132-600S(600W)

1.850.000 

Máy bơm nước chân không

Máy bơm đầu lợn Shirai Jlm120-400S(400w)

1.600.000 
2.600.000 
2.000.000