Showing all 12 results

1.950.000 
1.200.000 
1.900.000 
900.000 

Máy bơm Shinil - Việt Nam

Máy bơm tăng áp Shinil SIP 250AE ( 250W )

1.950.000 

Máy bơm Shinil - Việt Nam

Máy bơm tăng áp Shinil SIP 130AE ( 125W )

1.250.000 

Máy bơm Shinil - Việt Nam

Máy bơm tăng áp Shinil SIP 265AE ( 250W )

1.750.000 

Máy bơm nước tăng áp tự động

Máy bơm tăng áp Shinil SIP 125AE ( 125W )

1.150.000 

Máy bơm nước tăng áp tự động

Máy bơm tăng áp Shinil SVP 200JAK ( 200W )

1.350.000 
1.150.000 
1.100.000 
850.000