Showing 1–12 of 15 results

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm ly tâm Inter CM50-250A/30HP(22kw)

21.000.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm ly tâm INTER CM50-250B/25HP(18,5KW)

16.500.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm ly tâm INTER CM50-250C/20HP(15Kw)

14.500.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm ly tâm INTER CM50-200A/20HP(15KW)

14.500.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm ly tâm INTER CM50-200B/15HP(11kw)

12.500.000 
8.200.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm nước INTER CM50-160B/7.5HP(5,5KW)

8.200.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm nước INTER CM40-250A/20HP(15KW)

14.500.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm nước INTER CM40-250B/15HP(11kw)

12.500.000 

Máy bơm công nghiệp INTER

Máy bơm nước INTER CM40-200A/10HP(7.5kw)

8.200.000 
7.900.000 
6.300.000