Showing 1–12 of 30 results

Máy bơm nước bán chân không

Máy bơm chân không Pentax – Italy CAM 100

4.600.000 

Máy bơm Lepono - China

Máy bơm đầu lợn Lepono AJm150L

2.950.000 

Máy bơm Lepono - China

Máy bơm đầu lợn Lepono AJm100L

2.850.000 
1.650.000 
3.200.000 

Máy bơm nước Pentax - Italy

Máy bơm tụ mồi đầu lợn Pentax CAMT200

7.200.000 
7.100.000 
6.800.000 
9.400.000 
8.300.000 

Máy bơm nước Pentax - Italy

Máy bơm tự mồi Pentax – CAB 200

8.300.000 

Máy bơm nước Pentax - Italy

Máy bơm tự mồi Pentax – CAB150

8.100.000