Showing all 4 results

1.080.000 
-10%

Máy bơm nước hút giếng khoan

Bơm Hanil – Hút giếng khoan PC 766w

5.200.000  4.700.000 
-12%

Máy bơm nước hút giếng khoan

Bơm Hanil – Hút giếng khan PC 456

4.300.000  3.800.000 
-9%

Máy bơm nước hút giếng khoan

Bơm Hanil – Hút giếng khan PC 268W

3.800.000  3.450.000