Showing 1–12 of 26 results

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh Inox EWARA CM2-60(750W)

2.900.000 

Máy bơm nước trục đứng

Máy bơm trục đứng CNP- CDL(F) 2-13 (1,5kw)

7.868.000 
7.386.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh Lepono 5XCM100S

2.300.000 
6.300.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox Ewara CM16-30T/2,2kw

5.500.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox EWARA CM8 – 40T(2,2KW)

5.300.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox EWARA CM8-40/(2.2Kw)

5.300.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox EWARA CM8-25T(1,5kw)

4.800.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox EWARA CM8-25(1.5kw)

4.800.000 

Máy bơm nước đẩy cao đa tầng cánh

Máy bơm đa tầng cánh inox Ewara CM4-60T(1.1KW)

3.300.000